porovnanie
MBA

Forma a priebeh štúdia

Vzhľadom na to, že programy sú určené pracovne vyťaženým študentom, najčastejšou formou je dištančné štúdium. Študenti dochádzajú niekoľkokrát za semester na výučbu len na blokové prednášky. Rastie aj popularita online štúdia, ktoré môžu využívať aj tí, ktorí trávia veľa času na cestách. Pripojiť sa môžu odkiaľkoľvek a so svojimi lektormi konzultovať prostredníctvom videokonferencií.

Dĺžka štúdia

Štúdium MBA väčšinou trvá 1 až 2 roky. Všetko závisí na forme štúdia, ktorú si záujemca zvolí a na podmienkach jednotlivých inštitúcií, ktoré MBA ponúka.

Jazyk štúdia

Vďaka svojmu pôvodu v anglosaských krajinách, štúdium MBA spočiatku prebiehalo prevažne v angličtine. Rastúca popularita štúdia a jeho zdomácnenie v Českej aj Slovenskej republike prispelo k tomu, že je teraz možné MBA programy študovať v češtine. Okrem češtiny školy ponúkajú výnimočne i štúdium vo francúzštine alebo ruštine.

Cena štúdia

Pri štúdiu v Česku aj na Slovensku sa cena MBA pohybuje približne v rozmedzí od 80 000 Kč až do 150 000 Kč. Výnimočne nájdete štúdium aj za 300 000 Kč. Cena závisí na dĺžke štúdia, počtu osobných stretnutí alebo na jazyku výučby. Nie vždy však platí, že vyššou cenou rastie aj kvalita. Školy väčšinou umožňujú štúdium uhradiť jednorázovo, ale aj rozložiť si platbu do splátok.

Štúdium MBA na skúšku

Pokiaľ si nie ste istí, či sa do štúdia MBA pustiť alebo aký si zvoliť program, niektoré školy ponúkajú aj štúdium na skúšku. Môžete si tak napríklad po dobu jedného mesiaca otestovať, či budete zvládať štúdium alebo či vám zvolený odbor vyhovuje. V prípade, že sa rozhodujete medzi jednotlivými školami, odporúčam navštíviť dané inštitúcie a dojednať si osobnú schôdzku.