porovnanie
MBA

Čo je MBA?

Ide o manažérske štúdium, ktorým si podnikatelia alebo členovia stredného a vyššieho managementu rozširujú svoje praktické znalosti a zručnosti. V Česku aj Slovensku sa považuje za postgraduálny profesijný študijný program, väčšina študentov tak už magisterský či inžiniersky titul z tradičnej vysokej školy získala predtým, než sa do programu prihlásila. Prostredníctvom štúdia MBA si doplňujú a rozširujú informácie, ktoré potrebujú pri svojom každodennom riadení firmy.

Štúdium MBA kladie dôraz na to, aby preberaná látka bola aplikovateľná do prevádzky firmy alebo inštitúcie, ktorú študent riadi. Oproti tradičnému vysokoškolskému vzdelávaniu odborní lektori diskutujú so študentmi reálne príklady z praxe, čo pomáha manažérom rozvíjať ich zručnosti a znalosti, ktoré využijú v každodennej praxi.

História MBA

Štúdium MBA má svoje historické korene v Spojených štátoch amerických. S výučbou prvých MBA programov je spájaná Harvardská univerzita na začiatku 20. storočia, odkiaľ sa neskôr postgraduálne štúdium rozšírilo na ďalšie americké univerzity. V priebehu päťdesiatych rokov minulého storočia sa manažérske štúdium začalo rozvíjať tiež aj v Európe. Po roku 1991 sa titul MBA dostal do Českej aj Slovenskej republiky. Priekopníkom u nás bola Vysoká škola ekonomická v Prahe, ČVUT a brnenské VUT. V súčasnosti sa štúdium teší veľkej obľube a ponuka MBA programov je naozaj veľmi pestrá. Vzniklo už niekoľko desiatok špecializovaných škôl.

Akreditácia programov MBA

Keďže programy MBA patria medzi zahraničné typy štúdia, v Českej aj Slovenskej republike nie je manažérske vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Existuje však množstvo zahraničných inštitúcií, ktoré zaručujú kvalitu ponúkaného manažérskeho štúdia. Školy sa tak snažia o získanie medzinárodných akreditácií. Medzi prestížne organizácie patrí napríklad: IES (International Education Society), EADL (European Association for Distance Learning), IADL (The International Association for Distance Learning) nebo ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs).