porovnanie
MBA

Podmienky prijatia

Keďže MBA je profesijný titul, ktorý má za cieľ pomôcť implementovať nadobudnuté manažérske zručnosti do praxe, práve prax je základnou podmienkou pre štúdium. MBA je vhodné pre všetkých, ktorí majú absolvované vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni a niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť. Pokiaľ má záujemca o štúdium len stredoškolské vzdelanie, musí škole predložiť potvrdenie o dostatočne dlhej praxi, z ktorej môže čerpať. Ideálna prax je v dĺžke piatich rokov. Záleží však na individuálnych inštitúciách.

Či škole stačí preukázané vzdelanie a prax a či študenti musia absolvovať ešte prijímacie skúšky, už opäť záleží na konkrétnej škole.

Prečo je prax dôležitá?

Pokiaľ sa študenti učia na praktických príkladoch, s ktorými sa už vo svojej práci stretli alebo ktoré ich v súčasnej dobe trápia, má pre ne štúdium vyšší okamžitý prínos a majú z čoho čerpať.