porovnanie
MBA

Podľa čoho vyberať MBA školu?

Aj napriek tomu, že cena je pre mnoho potencionálnych študentov dôležitým faktorom výberu školy, nemala by byť tým jediným. V súčasnej dobe je ponuka kurzov natoľko rozšírená, že môžete zvoliť presne taký, aby ste mohli znalosti okamžite uplatniť vo svojej každodennej práci.

Školy sa líšia frekvenciou učebných blokov aj ich rozložením počas týždňa. Dá sa tak vybrať štúdium, ktoré prebieha vo všedné dni večer alebo zvoliť variantu, kedy študujete cez víkend.

Zistite si tiež, ako konkrétne bude výučba prebiehať. Niektoré školy ponúkajú samoštúdium, ktoré spočíva len v čítaní PDF materiálov a kníh a chýba skutočná interakcia s lektorom a ďalšími spolužiakmi.

Základ nestačí. Do výberu je dôležité zahrnúť aj ďalšie parametre, ako akcie pre študentov a prednášky nad rámec rozvrhu, absolventské kluby, dostupnosť študijných materiálov alebo zloženie lektorského tímu.

Preštudujte si referencie absolventov, prezrite si sociálne siete škôl. Aj vďaka ním môžete zistiť, ako často sa tu konajú „bonusové“ akcie. Niektoré školy sa síce môžu chváliť atraktívnymi hosťami, fotky z prednášky však môžu byť už niekoľko rokov staré.

Chcete študovať MBA online? Otestujte skúšobnú verziu študentských sekcií alebo si precízne zistite, ako štúdium prebieha.

Pokiaľ nenájdete žiadne informácie na webových stránkach, obráťte sa priamo na školu – mailom alebo telefonicky. Ich ochota a rýchlosť a presnosť odpovedí na hľadanú otázku môže byť tiež dobrou nápoveďou.